Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2014

 "I choćby było tak że nie uda nam się powstrzymać łez
kiedy przyjdzie ten dzień przytulić się ostatni raz widząc Twoją twarz."
— Verba - Nie łam mi serca
Każą mi mknąć na front nie naszych wojen
Spychają w ostatni rząd gdy chcemy walczyć o swoje 
To nie koniec historia zatoczy koło
bo ludzie nie mogą spać w nocy kiedy się boją.
— Małpa - Jak mam żyć
Reposted byagapka agapka

December 28 2014

Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Gdy w sercu twym zagości czerń
I kuje tak miłości cierń
I dusi już toksyczny tlen
I nikt nie wybudzi z koszmaru
Kiedy nastanie dzień
Gdy ból odejdzie jak zły sen
Z dala od energetycznych hien
I nikt już nie będzie czuł żalu.
— Kali - Piękny ból

December 27 2014

Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić
— Zofia Nałkowska - Granica
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito – Anioł
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Nie odezwę się pierwsza. Jeśli do mnie więcej nie zadzwoni, będę go czule wspominać – jako dupka.
— Carrie Bradshaw - Seks w wielkim mieście
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Miała straszną ochotę powiedzieć mu jak najbanalniejsza z kobiet: Nie puszczaj mnie, przytul mnie do siebie, trzymaj mnie, zawładnij mną, bądź silny! Ale to były słowa, których nie mogła i nie umiała wypowiedzieć.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Nie osądzaj mnie. Są rzeczy, które trzeba przeżyć, żeby wiedzieć, czy samemu nie postąpiłoby się jeszcze gorzej.
— Nicole Jamet – Dolmen. Kamienie śmierci
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaehh ehh
To, że nie wypominam, nie znaczy, że nie pamiętam.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaehh ehh
Dano ci życie, które jest tylko opowieścią ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy umrzesz pełen dni.
To musi być coś więcej niż chemia, która napędza organizm, mam serca by kochać, uczucia by móc je ranić'
— Miuosh
Mogę dać tobie to wszystko i być tobie tak bliskim i chce tylko ciebie w zamian, bo ty jesteś tym wszystkim'
— Huczuhucz
Samotność nie jest zła. Jest wredna, jest przygnębiająca, ale nie jest zła.Czasem tylko daje nico surowsze spojrzenie na rzeczywistość. 
Od rapu piękniejsza jest tylko cisza.
Nie myślę o raju, miłości nie ma dziś, nie oczekuje czarów, po prostu daj mi żyć.
Czy tęskniłabyś za mną, gdybym nie wrócił?
Czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć?
Czy beze mnie cała układanka by się posypała?
Bez Ciebie - ja bym oszalał!
— Onar- Ja bym oszalał
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl